logo

اصفهان پتانسیل خوبی در روایتگری دارد

سال‌ها حضورم در داوری جشنواره‌ها و جایزه‌های ادبی و سابقه تدریس داستان‌نویسی در اصفهان، من را به این یقین رسانده است که اصفهان پتانسیل بسیار خوبی در روایت و روایتگری دارد. پتانسیلی که شاید به دلیل در مرکز نبودن، کم به چشم آمده و کمتر فرصت رشد داشته است.
بخشی از قصه، مربوط به دستگاه‌ها و ارگان‌های تصمیم‌گیرنده است و بخش دیگر، قصه شخصیت‌هاست.
اصفهان، به‌خوبی می‌تواند یک قطب داستان‌نویسی مهم و تأثیرگذار در کشور باشد، اگر اهالی داستان کمی با یکدیگر مهربان‌تر باشند و فضای ادبی اصفهان کمی پذیراتر و گشاده‌روتر باشد.
اصفهان ازنظر هوش داستان‌نویسی، بسیار بااستعداد است. تک‌درخت‌ها یا گروه‌های کوچکی که درخت‌هایی جوان بر گرد درختی کهن‌سال‌تر حلقه‌زده‌اند. همه اما تنها و تشنه. درخت‌هایی که اگر در کنار هم قرار می‌گرفتند باغستانی عجیب زیبا و روح‌افزا می‌ساختند. اگر به معجزه قبول یکدیگر ایمان می‌آوردند و دست یاری به همدیگر می‌دادند.
به گمانم یکی از رسالت‌های مهم جایزه ادبی جمال‌زاده این باشد که بتواند فرصتی فراهم کند تا از حضور رنگارنگ آرا و سلیقه‌ها بهره گیرد و اهالی داستان را در اصفهان به هم نزدیک‌تر کند و جای خالی تابلویی رنگارنگ از همدلی و مهربانی را در بین ادب دوستان و روایتگران اصفهان، پر کند.
نجمه تدین
داور دوره پنجم و ششم جایزه ادبی اصفهان، نخستین جشنواره شعر و داستان کودک و نوجوان شهروندی، جشنواره ملی داستان کوتاه خانواده و اقتصاد مقاومتی حوزه هنری استان اصفهان، جشنواره داستانی خط انار، جشنواره سراسری داستان کوتاه قلم نوجوان مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری استان اصفهان

ارسال یک نظر