logo

برای حال خوب خوانده شدن بنویس

سال‌هایی که در سبزوار دانشجوی کارشناسی ادبیات بودم به کمک دوستی پایم به انجمن داستانی باز شد که عصرهای دوشنبه در فرهنگسرا تشکیل می‌شد و می‌توانست همه عصرهای غم‌زده خوابگاه را در خودش بشوید و ببرد. تمام هفته فکرم درگیر نوشتن می‌شد که دوشنبه برای انجمن چیزی بخوانم و باز صدایم بپیچد در سالن و تپش قلبم بالا برود و آخرش برسم به سکوت آخر داستان و آن گپ‌های راجع به کلمات و حس و سبک و شخصیت و قلپ قلپ نوشیدن چای پررنگ.
دوشنبه که می‌رسید در مسیر رسیدن به فرهنگسرا از خوشحالی حتی روی صندلی نمی‌نشستم، آویزان می‌شدم به میله وسط اتوبوس و پیچ‌وتاب خوران همان‌طور که شهر زیر پایم کش می‌آمد به نوشتن فکر می‌کردم و خواندن نوشته‌هایم برای جمعی که هر هفته منتظرم بود و باوجوداینکه سنم از همه‌شان کمتر بود من را صمیمانه در جمع خودشان پذیرفته بودند.
آن سال‌ها به بهتر و بیشتر نوشتن من خیلی کمک کرد. وقتی فارغ‌‌التحصیل شدم باز می‌نوشتم ولی جایی برای کسی نمی‌خواندم. قلبم باز با نوشتن تپش می‌گرفت ولی آن حال خوب خوانده شدن را نداشتم تا اینکه جایی در شبکه‌های مجازی پوستر جشنواره جمال‌زاده را دیدم. خدای من روی پوستر تصویر مردی بود که خواندن حرفه‌ای را با او شروع کرده بودم، یکی‌یکی کتاب‌هایش را خوانده بودم و در دنیای شیرین قصه‌هایش گم می‌شدم.
آن روزها که هنوز ساکن اصفهان نشده بودم ولی عطر یاس‌های بنفش و تصویر آبشارهای طلایی و دیوارهای نخودی‌اش همیشه پس ذهنم رژه می‌رفت؛ چطور می‌شد برای جشنواره جمال‌زاده که قسمت زندگی‌نگاره هم داشت ننویسم! قلمم برایش به پرواز درمی‌آمد.
اولین بار برای حس خوبش نوشتم بدون هیچ امیدی به برگزیده شدن و دیده شدن تا وقتی‌که برگزیده‌های اولیه اعلام شدند و من اسم خودم را توی لیست دیدم. دوباره در جایی خوانده شده بودم و صدایم شنیده شده بود.
برای دومین دوره جدی‌تر نوشتم نه‌فقط برای حال خوبش، به احترام کسانی که برای این نوشته‌ها وقت می‌گذاشتند کلمات گزیده‌‌تری انتخاب کردم. حالا هم فراخوان سوم رسیده و دوباره تصویر جمال‌زاده روی پوستر دارد نگاهمان می‌کند. در چشمانش می‌خوانم که نگران حال بد این روزهای ادبیات است. این روزها که کمتر می‌نویسیم و کمتر خوانده می‌شویم ولی لبخندش می‌گوید بنویس، برای حال خوب خوانده شدن و یا نه بنویس، برای دیدن رقص هماهنگ کلمات زیر قلمت.
الهام تربت اصفهانی
برنده رتبه سوم بخش زندگی‌نگاره‌ّهای اصفهان در دومین دوره جایزه ملی جمال‌زاده

ارسال یک نظر