logo

جمالزاده بخوانیم تا خودمان را بشناسیم

پژوهشگر ادبیات داستانی معاصر ایران در آیین اختتامیه نخستین دوره از علی خدایی، شهرداری و شورای شهر اصفهان برای راه اندازی این جایزه سپاسگزاری می کند و می گوید: من از تعبیر خود محمدعلی جمالزاده استفاده می کنم و می‌گویم امیدوارم «مرکب محو» بر جایزه جمالزاده کشیده نشود و همه ساله شاهد برگزاری آن باشیم.
به گزارش روابط عمومی جایزه جمالزاده، او با اشاره به نکاتی درباره شخصیت و جهان داستانی جمالزاده ادامه می دهد: برخی از منتقدانی که درباره جمالزاده مطلب نوشته اند، آثار او را به طور کامل نخوانده اند. درباره جمالزاده حرف بسیار است، اما جمالزاده خوانی بسیار کم. او در دهه بیست «راه‌آب‌نامه» را نوشت که می توان آن را یکی از ده رمان بزرگ ادبیات داستانی ایران به شمار آورد. او در این رمان تابلویی تمام نما از سرنوشت روشنفکر ایرانی پیش روی خواننده قرار می دهد. به همین خاطر من معتقدم او نوگرایی است که ضرورت تغییر در جامعه ایرانی را حس کرده و با تلفیق داستان‌گویی شفاهی شرقی با صنعت‌های داستانی غرب توانسته ادبیات جدید داستانی ایران را پایه‌گذاری کند.
نویسنده کتاب «شهروند شهرهای داستانی» ادامه می دهد: جمالزاده در «یکی بود و یکی نبود» سرنوشت آدم ها و جامعه ای را بیان می کند که مدت ها در رکود و سکوت بوده و اکنون به حرکت درآمده. جامعه ای که نابسامانی های آن در همین حرکت بیشتر عیان شده است. بنابراین خواندن داستان های او کمک می‌کند ایرانی برای خودش بهتر شناسانده شود.این منتقد معتقد است: روح کلی داستان‌های جمالزاده هنوز زنده است و این یا مشکل جامعه ماست یا هنر جمالزاده که عیوب و مشکلاتی که در داستان‌های او به آن اشاره شده، هنوز در جامعه‌مان دیده می شود.
او با محسوب کردن جمالزاده در مجموعه کلاسیک‌های ادبیات ایران ادامه می دهد: به تعبیر ایتالو کالوینو، آثار نویسندگان کلاسیک را می‌توان بارها خواند و هر بار معنی تازه‌ای از آن کشف کرد. علاوه بر اینکه در داستان های جمالزاده تیپ‌های متنوعی وجود دارد و این درست همان چیزی است که ادبیات داستانی ایران امروز از آن بی بهره است. زبان در بعضی از داستان‌های جمالزاده مانند یک رود خروشان جریان دارد و خواننده را با خود همراه می‌کند، بنابراین آشنایی با این واژگان گسترده قطعا می تواند چراغی فراروی نویسندگان جوان ما باشد.این پژوهشگر ادبیات داستانی معاصر از داستان نویسان جوان درخواست می‌کند بدون ترس از قرارگرفتن در مظان اتهام واپس‌گرایی به آثار جمالزاده رجوع کنند و از آن درس بگیرند.

ارسال یک نظر

1 × چهار =