logo

زندگی‌نگاره، ساختن یک کل از واقعیات کوچک است

واقعیت این است کسی که دنبال ادبیات باشد خواندن و نوشتن هرگز دست از سرش برنمی‌دارد و با همین خواندن و نوشتن است که احساس زنده‌بودن می‌کند. جشنواره جمال‌زاده انگیزه‌ای عالی است حتی برای امثال من که خیلی اهل رقابت نیستند و دوست دارند چیزی بنویسند که بیشتر از همه خودشان از نوشتنش کیف کنند. این است که فراخوان جشنواره را که می‌بینم به خودم می‌گویم اگر آب دستت است زمین بگذار و شروع کن به نوشتن. موضوعات زیادی هستند که سال‌ها توی سر آدم تاب می‌خورند فقط هیچ انگیزه‌ای نیست برای بیرون ریختنشان.
جشنواره جمال‌زاده نسبت به سایر جشنواره‌ها این برتری را دارد که به موضوعات کلی سمت‌وسو داده و یک‌راست رفته سر اصل مطلب و این سبب شده شرکت‌کنندگان دیدگاه‌هایی دقیق‌تر و عمیق‌تر ارائه دهند.
بخش زندگی‌نگاره را بیشتر از بقیه قسمت‌ها دوست دارم چون مجبورت می‌کند به جایی که به آن تعلق داری از زوایای مختلف و جور دیگری نگاه کنی بنویسی و تجربیات جدیدی برای خودت رقم بزنی و فرهنگ و هنر شهرت را بهتر به دیگران بشناسانی.
نوشتن زندگی‌نگاره محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد چون بعضی چیزها هم هست که نمی‌شود جارشان زد. بااین‌حال همین‌که در نوشتن لازم نیست از قوه تخیلت زیاد استفاده کنی و خیال‌بافی نمی‌کنی و یک‌راست می‌روی سراغ واقعیت، عالی است. واقعیتی که می‌تواند شیرین باشد و یا پایان تلخی داشته باشد. فرقی نمی‌کند. خوبی زندگی‌نگاره همین است. ساختن یک کل از واقعیات کوچکی که می‌توانند حتی تکراری‌ترین اتفاقات باشند و همه جذابیتش در این است که خواننده می‌داند آنچه می‌خواند عین واقعیت است.
جشنواره جمال‌زاده انگیزه‌ای است که امثال ما را به تحرک وامی‌دارد. مثل آینه‌ای است که باعث می‌شود آدم خودش را در آن ببیند.
با آرزوی پایندگی برای این جشنواره و موفقیت روزافزون برای همه عزیزانی که زحمت این کار را به دوش می‌کشند.
کتایون صهبا
برگزیده بخش زندگی‌نگاره اصفهان در دومین دوره جایزه ملی جمال‌زاده

ارسال یک نظر