logo

جدول آثار بخش زندگی‌نگاره‌های کرونا

جدول آثار بخش زندگی‌نگاره‌های کرونا به شرح زیر است.

رديف كد داستان   نام داستان   نویسنده  
1 101903 رو به روی عمارت الهام تربت اصفهانی
2 101970 اوج محبت در زمین منیر پشمی
3 101990 در خانه من آوردن اسمش هم قدغن است زینب زاولان
4 102019 کوچه پروانه محمدرضا پُستک
5 102043 روایت ساده از دو روز زندگی من زهرا امینی اشنی
6 102071 به موازات زندگی واله ساجدی
7 102185 نوستالژی و کابوس سیدعلی سهرابی
8 102270 خنده های گمشده زهرا امامیان
9 102374 اتاق من آیدا رضایی دودانی
10 102414 به روایت نون، ت 3 ندا تسلیمیان
11 102448 سین هفتم 2 سمیه یوسفی
12 102469 بدون بغل بدون بوس محمد علی دستمالی
13 102480 یک کنکوری و بهانه ای به نام کرونا امیرحسین توکلی
14 102573 مردی با چتر جادویی فاطمه احمدی
15 102732 کرونامه زهرا هاتفی نیا
16 102978 ک مثل کرونا  1 عباس باباعلی
17 102979 کرونا دربن بست فاطمه گودرزی

ارسال یک نظر